Hos oss skal alle få være seg selv

Hos oss skal alle få være seg selv

Arbeidsmiljøet i NorgesGruppen skal være inkluderende på en slik måte at alle kan være seg selv. Derfor støtter vi pride-markeringen i juni, som er en feiring av alt mangfold.
03. juni 2022

Mangfold og inkludering er helt grunnleggende verdier i NorgesGruppen.
- Ivaretakelse av mangfold i hele organisasjonen vår er viktig for å ivareta vår innovasjon- og konkurranseevne, sier HR-direktør Konsern Dina R. Thune. Det er hver enkelt ansatt som gjør det mulig å oppnå våre ambisjoner og resultater. Mangfoldsledelse krever at alle våre ledere utnytter den mangfoldskompetansen som finnes i selskapet, sier hun.

Pride feirer spesielt kjønns- og seksualitetsmangfold, men definisjonen av mangfold er enda større. Det handler om både nasjonalitet, alder, utdanning, erfaring, kjønn og kulturell bakgrunn. NorgesGruppen jobber for et bærekraftig arbeidsliv og skal ivareta både integrering, likestilling mellom kjønn, like vilkår, samt like rettigheter og muligheter i ansettelses- og arbeidsforholdet for alle.

Et av områdene det jobbes med i konsernet er kjønnsbalanse. Totalt i NorgesGruppen er det tilnærmet lik fordeling mellom kvinner og menn med hhv. 50,1 prosent og 49,9 prosent. NorgesGruppen sitt målområde for kjønnsbalanse totalt sett, inklusive toppleder- og mellomledernivå, er mellom 40–60 prosent.

Blant privateide selskaper er NorgesGruppen den største arbeidsgiveren i landet. 53,8 prosent av medarbeiderne i NorgesGruppen er under 30 år, hvorav ca. 40,8 prosent er under 25 år.
- Vi representerer en viktig inngangsport til arbeidslivet for både unge, innflyttere og personer som av ulike grunner har stått utenfor arbeidslivet eller som skal inn i arbeidslivet for første gang. Det er vi stolte av, sier Dina. Vårt mangfold av stillingstyper gir mulighet for mange gjennom ulike livsfaser, legger hun til.


Noen fakta om NorgesGruppen:

  • 70 nasjonaliteter
  • 40,8% under 25 år
  • 44 618 ansatte, inkludert kjøpmannseid virksomhet
  • 70% av våre kunder er kvinner
  • 625 lærlinger
  • 23% kvinner i konsernledelsen
  • 893 arbeidstreningsplasser
  • 67% av nyansatte i toppledelse er KVINNER
  • 57,7% av våre butikksjefer er menn

 

Relaterte saker