Innkalling til generalforsamling i NorgesGruppen ASA

Til aksjonærene i NorgesGruppen ASA
15. april 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12 -14, Skøyen i Oslo, tirsdag den 10. mai 2011, klokken 14.00

Innkalling, andre saksdokumenter samt nærmere opplysninger om aksjeeiers rettigheter, ligger vedlagt. Aksjonærer som ønsker utskrift av årsrapporten tilsendt på papir kan få dette ved å kontakte selskapet på generalforsamling@norgesgruppen.no.

NorgesGruppens årsrapport for 2010 er tilgjengelig på via følgende link: http://rapport2010.norgesgruppen.no/

Se også:

Innkalling generalforsamling 2011(pdf)
Møteseddel 2011(pdf)
Fullmaktsskjema 2011(pdf)