Kjøp av aksjer i Konsumgruppen

NorgesGruppen kjøper 49 prosent av aksjene i Konsumgruppen Norge AS.
15. august 2014

Kjøpet av aksjer i Konsumgruppen skjer etter at en av dagens aksjonærer ønsker å selge sin andel. NorgesGruppen og ASKO har hatt et tett samarbeid med Konsumgruppen helt siden kjeden ble startet i år 2000. Partene har et felles mål om å videreutvikle Konsumgruppen, og en integrasjon på eiersiden vil bidra til å videreutvikle samarbeidet for å sikre konkurransekraft til kjedens medlemmer gjennom gjensidig kostnadseffektiv logistikk.

Konsumgruppen vil drives videre som et selvstendig selskap og kunde av ASKO i konkurranse med andre innkjøpskjeder. Gjennom transaksjonen erverver NorgesGruppen Partner AS til sammen 49 prosent av aksjene i Konsumgruppen Norge AS. Selskapet vil ledes videre av majoritetseier Arild Sten Larsen, med et styre på to personer fra hver aksjonær.

Konkurransetilsynet er informert og gjennomføring avventer Konkurransetilsynets godkjennelse.

Om Konsumgruppen
Konsumgruppen Norge AS er en innkjøpskjede for frittstående aktører i det norske storhusholdningsmarkedet. Kjeden ble etablert i 2000 og har om lag 3 800 medlemmer.
Medlemmene omfatter kantiner, restauranter, pizzeriaer, kafeer og barer. Konsumgruppen forhandler frem avtaler med leverandørene/grossistene på vegne av sine medlemmer, og er følgelig en form for innkjøpssamarbeid.

Om NorgesGruppen Partner
NorgesGruppen Partner AS er et 100 prosent eid datterselskap av NorgesGruppen Retail AS, som igjen er et 100 prosent eid datterselskap av NorgesGruppen ASA

 

Kontaktperson
Kommunikasjonsrådgiver Ingrid Solberg Gundersen, tlf. 97 51 44 95