KlimaGevinst med oppsummeringsrapport

Mandag Morgen har sammen med de 14 partnerbedriftene, hvor NorgesGruppen er med, nå samlet arbeidet med KlimaGevinst i en sluttrapport.
13. januar 2009

På et presseseminar tirsdag 13. januar ble rapporten lagt fram, samtidig som enkelte av temaene ble belyst fra de ulike partnerbedriftene. NorgesGruppens konsernsjef Sverre Leiro la fram noen av de utfordringer og miljøsaker som er av betydning for dagligvarebransjen og NorgesGruppen under paneldebatten, der blant annet miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og professor Jørgen Randers fra BI deltok.

Om KlimaGevinst

KlimaGevinst har avholdt 7 heldags tankesmier i løpet av 2008, med god deltakelse fra næringsliv, myndigheter og interesseorganisasjoner. Med ekspertpresentasjoner, gruppediskusjoner og paneldebatter, har tankesmiene belyst hvilke utfordringer og muligheter norsk næringsliv står overfor som følge av klimaendringene.

KlimaGevinst har også et nært samarbeid med det globale næringslivsnettverket Copenhagen Climate Council, som står bak en bred prosess for å involvere internasjonalt næringsliv frem til klimatoppmøtet i København i desember 2009.

Deltakerne i partnerskapet har vært: Det Norske Veritas, DnB NOR, Elkem, The Grieg Group, Hydro, NorgesGruppen, Scatec, Statkraft, Telenor, TrygVesta, Veidekke, Veolia og Yara.

Les mer på www.klimagevinst.no

Rapport fra KlimaGevinst

For henvendelser om rapporten og ytterligere informasjon: Kontakt Mandag Morgen ved Anders Nordeng, tlf 22 99 18 34, e-post: anders@mandagmorgen.no