Konkurransetilsynets vedtak til ICA Maxi-transaksjonen

Konkurransetilsynet har i dag gitt NorgesGruppen et endelig vedtak om overtredelsesgebyr for overtagelse av ICA Maxi-lokalene.
20. februar 2014

Saken dreier seg om hvorvidt NorgesGruppen skulle ha meldt til Konkurransetilsynet om at Lagopus Eiendomsutvikling AS overtok eiendomsporteføljen og leiekontraktene til ICA Maxi i 2012. Konkurransetilsynet har vært informert jevnlig om transaksjonens fremdrift fra april 2012.

Transaksjonen ble godkjent av Konkurransetilsynet 19. oktober 2012. Det ble gjort en grundig undersøkelse på forhånd med den konklusjon at NorgesGruppen kunne overta en del av leiekontraktene fra Lagopus. NorgesGruppen mener at overtakelsen av leieforholdene ikke er kjøp av bedrift og dermed ikke meldepliktig.

NorgesGruppen mottok varsel om vedtak fra Konkurransetilsynet 23. april 2013 og ga sine kommentarer til det den 10. juni 2013.

NorgesGruppen er kjent med at vedtaket kun kan bli anket gjennom rettssystemet.

- Vi har i dag mottatt vedtaket fra Konkurransetilsynet. Vi har nå en 6 måneders frist på å vurdere om dette er en sak for rettssystemet, sier konsernsjef Tommy Korneliussen.

Om transaksjonen
27. april 2012 kjøpte Lagopus Eiendomsutvikling AS eiendomsporteføljen og leiekontraktene knyttet til stormarkedskonseptet ICA Maxi.
Lagopus Eiendomsutvikling AS er en gruppering bestående av eiendomsaktørene Solist AS og Profiér Eiendom AS, samt NorgesGruppen Eiendomskapital AS og investeringsselskapet Guardian Capital AS.

Kontaktperson
Kommunikasjonsrådgiver Ingrid Solberg Gundersen, tlf. 97 51 44 95.