Mange nærbutikker har for svak økonomi

En omfattende kartlegging av økonomien til nærbutikkene i distriktene viser at hver fjerde nærbutikk befinner seg i en alvorlig økonomisk situasjon.
21. august 2012

Sårbarhetsstudien, som legges frem på en pressekonferanse i Oslo i dag, viser at 44,5 prosent av distriktsbutikkene hadde et regnskapsmessig underskudd i 2010.

Butikker kan bli nedlagt

Spørreundersøkelsen som ble gjennomført i forbindelse med sårbarhetsstudien viser at hver tredje kjøpmann ikke avviser nedleggelse av driften som en problemstilling.

- Dersom det ikke skjer en betydelig forbedring av økonomien for disse butikkene, er det grunn til å vente at mange kan bli nedlagt, sier forskningsleder ved Institutt for bransjeanalyser, Per Gunnar Rasmussen.

Viktig lokalrolle

Det er dokumentert at nærbutikkene i distriktene spiller en viktig rolle i lokalsamfunnene. Nedleggelse av butikker kan bidra til fraflytting.
- Vi ser at innkjøpsfordeler og kjedesamarbeid styrker våre butikker i distriktene. Vi vil sammen med våre dyktige kjøpmenn gjøre det vi kan for å sikre driften av så mange nærbutikker som mulig, sier sjef for Joker-kjeden, Kjell-Arne Bjerklund.
 
Han understreker at myndighetene også har et ansvar for å sikre at lokalsamfunnene rundt om i landet ikke mister nærbutikken. Derfor ber han om at myndighetene ikke svekker muligheten for å gi butikkene innkjøpsfordeler, andeler av kjedenes rabatter med leverandører etc.

Gunstig med kjedetilhørighet

Det er i overkant av 1000 distriktsbutikker i Norge. Sårbarhetsstudien viser at kjedetilknyttede butikker gjennomgående gjør det bedre enn butikker som ikke er tilknyttet en kjede. Det er butikkene med lavest omsetning som sliter mest. For eksempel har en butikk med under 2,5 millioner kroner i årlig omsetning et gjennomsnittlig resultat på - 2,5%.


For ytterligere informasjon, kontakt:

Direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt Bård Gultvedt +47 913 35 104
Kommunikasjonsrådgiver Cathrine Myhren +47 400 75 600

 

Om rapporten

Gjennom forskningsprosjektet ”Distriktsbutikken – bygdas eneste vareformidler og naturlige møteplass” har Institutt for bransjeanalyser (IBA) fremskaffet data som dokumenterer distriktsbutikkenes omfang og den betydning disse butikkene har for tilgangen til varer og servicetjenester i ulike landsdeler. Rapporten er en analyse med fokus på distriktsbutikkenes lønnsomhet og butikkenes evne til å møte kostnadsøkninger og en skjerpet konkurransesituasjon.