Matvareprisene fortsetter å synke

Matvareprisene fortsetter å synke

Mens Konsumprisindeksen ellers øker med 3, 5 prosent, blant annet på grunn av økte strømpriser, så går matvareprisene motsatt vei. Den rekordstore nedgangen skyldes tøff konkurranse og avgiftskutt.
10. november 2021

Konsumprisindeksen (KPI) for mat og alkoholfri drikke falt med 4 prosent fra oktober i fjor til i år.

– Dette viser at tøff konkurranse i dagligvaremarkedet kommer forbrukerne til gode. Dette er viktig for husholdningene, særlig når strøm er dyrere enn normalt, sier Jarle Hammerstad, fungerende leder for Virke dagligvare.

Reduserte avgifter på mineralvann har bidratt til prisfallet siden i sommer. Justert for avgiftsendringen er prisfallet -1,9 prosent. 


Les mer om de ferske KPI-tallene her.