Nationaltheatret og NorgesGruppen signerer samarbeidsavtale

NorgesGruppen har inngått en samarbeidsavtale med Nationaltheatret. For 2 millioner Trumf-medlemmer betyr avtalen enda bedre muligheter til gode teateropplevelser.
14. august 2014

Nationaltheatret er i kraft av sin historie, sin posisjon og sine ressurser Norges ledende teater. Når Norges største teater og Norges største handelshus inngår et samarbeid, er det for å synliggjøre hverandres felles ønske om å påvirke samfunnet i positiv retning.

Sponsoravtalen skal bidra til å trygge Nationaltheatret som kulturinstitusjon og har en varighet på tre år. Avtalen gjør NorgesGruppen til hovedsamarbeidspartner.

Onsdag 13. august, i publikumsfoajéen på Nationaltheatret, kunne konsernsjef i NorgesGruppen Tommy Korneliussen og direktør ved Nationaltheatret Thomas Gunnerud formelt signere avtalen.

– Vi i NorgesGruppen er glade for å få til et samarbeid med Nationaltheatret. Det at vi nå skal synliggjøres sammen og fremme hverandres verdier, er positivt for begge parter. Vi er spesielt glade for å kunne tilby alle våre Trumf-medlemmer gode tilbud på mange av Nationaltheatrets forestillinger, sier konsernsjef i NorgesGruppen Tommy Korneliussen.

Selv om scenekunst og dagligvarer tilhører to ulike sider ved menneskers liv, har Nationaltheatret mye til felles med NorgesGruppen. I tillegg til å være to nasjonale aktører med en lang historie, har virksomhetene felles mål om å nå ut til hele befolkningen; til by og land, til ung og gammel.

– Vi gleder oss til samarbeidet med NorgesGruppen med solid forankring som et av landets fremste handelshus. Samarbeidsavtalen med NorgesGruppen støtter opp om teatrets videreutvikling som en av landets mest markante kulturinstitusjoner, sier direktør ved Nationaltheatret Thomas Gunnerud.


Kontaktpersoner:


Daniel Sellevoll
Kommunikasjonsrådgiver NorgesGruppen
Tlf.: 959 71 597 E-post: daniel.sellevoll@norgesgruppen.no

Ida Margreta Halvorsen
Kommunikasjonssjef Nationaltheatret
Tlf.: 957 56 187 E-post: ida.halvorsen@nationaltheatret.no