NorgesGruppen aksepterer overtredelsesgebyr

NorgesGruppen godtar Konkurransetilsynets overtredelsesgebyr for overtagelse av ICA Maxi-lokaler i 2012.
04. juli 2014

Gebyret på 25 millioner kroner er ilagt fordi Konkurransetilsynet mener at NorgesGruppen brøt gjennomføringsforbudet da selskapet overtok leiekontraktene til 13 tidligere ICA Maxi-lokaler sommeren 2012. Transaksjonen ble senere godkjent av Konkurransetilsynet 19. oktober 2012.

Et overtredelsesgebyr fra Konkurransetilsynet kan ikke påklages. NorgesGruppen har valgt ikke å bringe saken for retten.

- NorgesGruppen og våre juridiske rådgivere gjorde grundige undersøkelser på forhånd og hadde dialog med Konkurransetilsynets før, under og etter denne transaksjonen. Vi er uenig i tilsynets tolkning av loven. Vi ønsker allikevel ikke å belaste rettssystemet og egen organisasjon med denne saken, sier konsernsjef Tommy Korneliussen i NorgesGruppen.

NorgesGruppen overtok kun leiekontraktene til de 13 ICA Maxi-butikkene og anser derfor ikke transaksjonen som en foretakssammenslutning etter gjeldende lovgivning i Norge og EU. Konkurransetilsynet ble dessuten varslet i god tid og NorgesGruppen gjennom Lagopus Eiendomsutvikling AS hadde en åpen dialog med tilsynet om prosessen. Transaksjonen ble kommunisert til media og tilsynet i en utfyllende pressemelding.

Om ICA Maxi-transaksjonen
Den 27. april 2012 kjøpte Lagopus Eiendomsutvikling AS eiendomsporteføljen og leiekontraktene knyttet til stormarkedskonseptet ICA Maxi. Lagopus Eiendomsutvikling AS er en gruppering bestående av eiendomsaktørene Solist AS, Profiér Eiendom AS, NorgesGruppen Eiendomskapital AS og investeringsselskapet Guardian Capital AS. NorgesGruppen overtok senere leiekontraktene til 13 av de totalt 22 ICA Maxi-lokalene. De øvrige lokalene ble overtatt av aktører som Jula og Sparkjøp.

Kontaktperson
Kommunikasjonsdirektør Per Roskifte i NorgesGruppen, tlf.: 415 16 500