NorgesGruppen fortsatt vekstvinner

I dag offentliggjøres Dagligvarerapporten 2011, og med den de nye offisielle markedsandelene. Tallene viser at NorgesGruppen fortsatt vokser og er blant vekstvinnerne.
02. mars 2011

I 2010 økte dagligvaremarkedet med 4,27 milliarder kroner, fra netto 134,2 milliarder kroner i 2009 til netto 138,5 milliarder kroner i 2010, en prosentvis vekst på 3,2 %. Til sammenligning var den generelle prisveksten i 2010 på 2,5 % (SSB, konsumprisindeks).

Nytt ved årets rapportering er at Bunnpris er tatt ut av NorgesGruppens tall, i og med at samarbeidet oppheves fra 2012. Totalttallet ser dermed noe lavere ut, men NorgesGruppen er likevel vekstvinnere sammen med Rema 1000, med en vekst på 0,6 prosentpoeng i et totalmarked med rekordlav vekst.

Avtroppende konsernsjef Sverre Leiro er godt fornøyd med tallene:
- Denne utviklingen gledet meg av flere årsaker. Det er selvsagt hyggelig for meg personlig å "avlevere" en slik vekst i mitt siste år som konsernsjef, sier Sverre Leiro til norgesgruppen.no.
- Ikke minst fordi markedet i 2010 utviklet seg svært ulikt alle øvrige år siden etableringen av NorgesGruppen; en vekst på kun 3,2%.

- Dessuten er det fantastisk å registrere at KIWI vokser mer mer enn Rema, og at supermarkedene utvikler seg positivt i et meget krevende marked. Det står respekt av KIWIs fremgang på 0,8% og Meny sin fremgang på 0,5%.

"Supermarkedsdøden" som Arne Reiler spådde, er herved gjort til skamme, ikke minst til glede for alle lojale forbrukere.

Spar-konseptene holder seg uendret, mens Joker viser en liten fremgang til glede for nærbutikkstrukturen og de respektive lokalsamfunn.

Selv om totalmarkedet har utviklet seg enda svakere så langt i år, har jeg sterk tro på at konseptene innenfor NorgesGruppen fortsatt vil befeste sine stillinger og utvikle seg positivt.


Pressemeldingen fra Nielsen følger vedlagt. Den viser også fordelingen mellom de ulike grupperingene, og en grafisk fremstilling av utviklingen i markedandeler de siste årene.

Se også:

Dagligvarerapporten 2011 Pressemelding(pdf)