NorgesGruppen og kjedene satser på kuponger

Ved innføring av ny markedsføringslov i juni 2009 ble det tillatt å bruke kuponger i Norge. NorgesGruppen har sammen med kjedene besluttet at satsing på kuponger skal skje gjennom Trumf- programmet.
25. januar 2010

- Trumf gir et unikt konkurransefortrinn for kjedene, og sammen med leverandørene har vi mulighet til å gi relevante tilbud tilpasset kundenes behov, sier Kristin Bigseth i Sylinder/NorgesGruppen.

Det er gjennomført test av kuponger hos Spar, Meny og Ultra i 2009. Tilbakemeldingene fra kundene er svært gode:

Kundene husker i stor grad å ha mottatt utsendelsene og de er svært interessert i å motta kupongtilbud i fremtiden.

Kundene er spesielt interessert i gode tilbud på det de allerede handler i dag og på produktnyheter.

Når Tesco i England sender ut kuponger og bonussjekker sier de; “Vi får fire ekstra juleuker i året”. Tesco sender ut ca. 11 millioner kuponger med bonussjekk i kvartalet!

- Det gjenstår å se om kuponger får samme suksess i Norge, men testene så langt viser gode resultater, sier Kristin Bigseth. Responstallene ligger vesentlig høyere enn erfaringstall fra andre land, så dette lover godt!