NorgesGruppen og Norsk Kulturarv inngår samarbeidsavtale

Avtalen har som siktemål å fremme Norsk Kulturarv sin virksomhet.
29. april 2008

NorgesGruppen vil som sponsor støtte Norsk Kulturarv i 2008 og 2009. Norsk Kulturarvs visjon om ”vern gjennom bruk” og arbeid for et aktivt kulturminnevern representerer verdier som NorgesGruppen ønsker å støtte, og de to virksomhetene har mye til felles:

NorgesGruppen og Norsk Kulturarv er begge landsdekkende med lokal forankring. Begge søker kvalitet og profesjonalitet og begge har tradisjon som grunnlag og ønsker å bidra til verdiskapning.

Avtalen ble undertegnet i Oslo mandag 28. april og gjelder for 2008 og 2009.

For mer informasjon kontakt:
Per Roskifte, konserndirektør informasjon og samfunnskontakt, tlf: 41516500


Om Norsk Kulturarv

Norsk Kulturarv er en ideell, nasjonal stiftelse opprettet i 1993 av Oppland fylkeskommune og med 27 medstiftere innen offentlig og privat sektor i nært samarbeid med Kommunal- og arbeidsdepartementet. Norsk Kulturarv er en interesseorganisasjon og er åpen for medlemskap fra bedrifter, organisasjoner eller enkeltmedlemmer.

Norsk Kulturarvs visjon er vern gjennom bruk. Norsk Kulturarv gjennomfører praktiske tiltak i samarbeid med offentlige myndigheter og næringslivet for å ta vare på den mangfoldige kulturarven vi har i Norge. Norsk Kulturarv har hele landet som arbeidsområde, og vi initierer kulturverntiltak både på lokalt og nasjonalt nivå.

Les mer på www.kulturarv.no