Resultat 1. halvår 2008

Resultat 1. halvår 2008 for NorgesGruppen ASA viser en sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer.
27. august 2008

  • Driftsinntektene for 1. halvår 2008 ble 23 281 MNOK (20 335 MNOK), en økning på 14,5 %.
  • Driftsresultat før av- og nedskrivninger og inntekt på investering i tilknyttede selskaper (EBITDA) for 1. halvår 2008 ble 1 328 MNOK (1 210 MNOK), en økning på 8,9 %.
  • Resultat før skatt ble for 1. halvår 795 MNOK (841 MNOK), en reduksjon på 5,5 %.

Konsernets bokførte egenkapital var 30. juni 2008 7 107 MNOK, mot 6 939 MNOK ved utgangen av 2007. Egenkapitalandelen 30. juni 2008 var
37,4 %, sammenlignet med 39,6 % ved utgangen av 2007.

Resultatrapporten for første halvår 2008 er vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Per Roskifte,
Konserndirektør Informasjon og Samfunnskontakt, tlf: 41 51 65 00

Sverre R. Kjær,
Konserndirektør Finans/Økonomi, tlf: 41 53 32 60

Se også:

Halvårsrapport 2008 NorgesGruppen(pdf)