Salg av dagligvarebutikker

Dragesetfamilien har besluttet å selge sine 17 dagligvarebutikker og øvrige selskaper/eiendommer til NorgesGruppen. Butikkene er primært lokalisert i Hordaland.
29. juni 2007

Paul Drageset og hans familie har kjent NorgesGruppen fra et nært samarbeide gjennom flere tiår, og er sikker på at den løsning som er valgt vil være den beste for alle parter: ”Ved at butikkene i fremtiden inngår hos Norges største aktør i dagligvaremarkedet, vil dette kunne gi tilgang på ressurser og derved ytterligere utvikling og vekst. Det er nødvendig i et marked med stadig tøffere konkurranse om kundene.”

Regiondirektør Edvin Nilsson i NorgesGruppen Vest er tilfreds med den nye løsningen og er glad for at Dragesetbutikkene blir en integrert del av NorgesGruppen.: ”For oss som nå bygger et nytt moderne lager med åpning i september er det viktig å ha langsiktig forutsigbarhet på detaljsiden – det får vi nå. Vi har hatt en kort og ryddig prosess med Drageset. Butikkene vil videreutvikles i samarbeid med dagens solide stab. Forøvrig påvirker ikke dette NorgesGruppens markedsandeler i regionen. Konkurransetilsynet er informert om salget.”

NorgesGruppen overtar ansvaret for samtlige medarbeidere fra og med overtagelsen som vil skje i løpet av august.

Partene ønsker ikke å informere om prisen på selskapene.

 

Dato 29 juni 2007

 

Ved eventuelle ytterlige kommentarer:

Paul Drageset Mobilnummer 91895178

Edvin Reidar Nilsson 90830675

Per Roskifte, NorgesGruppen 41516500

Se også:

Drageset pressemelding(doc)