Sammen for en bedre hverdag

NorgesGruppen utvider og fornyer samarbeidet med Kirkens Bymisjon. Samarbeidet knyttes til virksomheter i Bymisjonen hvor mat og ernæring står sentralt.
23. september 2013

Konsernsjef Tommy Korneliussen la sin lunsj til aktivitetshuset Prindsen. Her i samtale med dagligleder Olav Thelle.

Mandag 23. september la konsernsjef i NorgesGruppen, Tommy Korneliussen, lunsjen til Kirkens Bymisjons Aktivitetshuset Prindsen i Storgata i Oslo. Dette gjorde han for å ta del i fellesskapet rundt måltidet, som brukerne av huset kan samles til hver dag, og som er en av bærebjelkene i arbeidet på Bymisjonens møtesteder. Samtidig undertegnet han en samarbeidsavtale som gjør NorgesGruppen til en av Bymisjonens hovedsamarbeidspartnere.

 

 

-         Målet vårt for samarbeidet med Bymisjonen er å gi flere mennesker en bedre hverdag: Måltidet er viktig i alle menneskers liv, både gjennom ernæring, men også det fellesskapet og tilhørigheten et sunt og godt måltid mat kan frembringe. sier Tommy Korneliussen.

 

Avtalen som er på 1 million kroner per år, skal gå til å sikre oppfølging av gjestene på Bymisjonens kafeer og møtesteder. I tillegg vil Bymisjonen nyttiggjøre seg av gratis mat fra den nyåpnede Matsentralen i Oslo, der NorgesGruppen er en av flere bidragsytere fra næringsmiddelbransjen.  

 

-         Måltidet er av uvurderlig betydning på våre virksomheter. Gjennom et godt måltid, får vi møtt mennesker ansikt til ansikt og åpnet for samtaler og relasjoner som kan bistå mennesker som har et tøft liv, til å finne håp og nye veivalg. Støtten fra NorgesGruppen er helt vesentlig for at vi skal få styrket dette viktige oppfølgingsarbeidet, med dyktige fagpersoner, sier Sturla Stålsett generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

Avtalen er en vinn vinn situasjon for begge parter. Overskuddsmaten som ellers kunne blitt en miljøbelastning fra NorgesGruppen, blir til fullverdige sunne måltider på Bymisjonens serveringssteder.

 

For mer informasjon kontakt:

KirkensBymisjon ved Per Frogner mob. 99500025
NorgesGruppen ved Hege Susanne Rognlien,  mob. 90 400 430