Skjerper kontrollen med salg av alkohol

Å selge alkohol i dagligvare innebærer et stort ansvar, både for kjedene, butikkene og den enkelte ansatte. Salg av alkohol skal bare skje til personer over 18 år. Nå skjerpes alderskontrollen.
21. november 2012

Dagens system og rutiner for å hindre ulovlig salg av alkohol fungerer ikke optimalt. Juventes årlige rapporter, samt interne undersøkelser, viser at enkelte personer under 18 år får kjøpt alkohol og at ikke alle ansatte spør om legitimasjon.

Dagligvarekjedene innfører nå strengere retningslinjer for salg av alkoholholdig drikke. Kontrollen skjerpes gjennom følgende målrettede tiltak:

1. Spørre alle under 25 år om leg: Det er vanskelig å gjette på alder. For å unngå tvil, og være på den sikre siden, er regelen nå at vi skal spørre alle vi tror er under 25 om leg.


2. Ny kasseløsning: I løpet av høsten 2012 får alle butikker et nytt kassesystem, som gjør det vanskeligere å unngå å spørre om legitimasjon. Med det nye systemet må fødselsinformasjonen til kjøper tastes inn på kassen.


3. Nytt materiell fra HØR (Handelens ølsalgsråd): Materiell inkludert buttons til uniform, klistremerker til kasseområdet, plakat til ølområdet, samt plakat og flyer til bakrom er sendt til alle bevillingshavere.


4. Kommunikasjonstiltak: Annonser i fagmedier og kampanje i sosiale medier skal i tillegg informere ansatte og kunder om skjerpet kontroll.


Din butikk – ditt ansvar!


Det er butikksjefens ansvar å sørge for at alle ansatte som betjener kassen får opplæring og oppfølging i forsvarlig ølsalg. Det er derfor bedre å spørre om legitimasjon en gang for mye, enn at butikken og kjeden bryter med forsvarlig ølsalg. Spør alltid om legitimasjon – de fleste kundene vil ta det som et kompliment!

Mer informasjon på www.olsalg.no