Solide resultater i tøft marked

Årsresultatet for 2013 for NorgesGruppen Konsern viser økt omsetning og bedre resultater, men lavere driftsmargin.
27. mars 2014

NorgesGruppen hadde i 2013 en god vekst i driftsinntektene (+ 8,6 prosent). Dette viser at kundene setter pris på våre butikker.

- Vi er fornøyde med at vi har hatt en god vekst i året som har gått, i et marked preget av sterk konkurranse, sier konsernsjef i NorgesGruppen Tommy Korneliussen. Veksten hos våre kjeder viser at forbrukerne verdsetter det mangfoldet våre butikker representerer, de tiltakene vi løpende fokuserer på, og ikke minst den innsatsen alle våre kjøpmenn, ansatte og samarbeidspartnere gjør hver dag, sier Korneliussen.

I fjor falt driftsmarginen (EBIT) ytterligere, fra 4,1 prosent i 2012 til 3,9 prosent. Dette er et tydelig uttrykk for at det er en hard konkurranse i dagligvaremarkedet, og at pris er et viktig element i kampen om kundenes gunst.

Driftsinntektene endte i fjor på 67 396 millioner kroner. I 2013 investerte NorgesGruppen for 3 267 millioner kroner.  Innenfor denne rammen ligger kjøp av 49 prosent av det danske dagligvareselskapet Dagrofa. 

NorgesGruppen har en solid økonomisk stilling. Ved siden av vekst i driftsinntektene, var det også vekst i egenkapitalen. Egenkapitalandelen vokste fra 36,4 prosent i 2012 til 37,1 prosent i 2013. Konsernets bokførte egenkapital var 11 455 millioner kroner ved utgangen av 2013.

Klikk her for å lese børsmeldingen


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf: 41 51 65 00
Sverre R. Kjær, Konserndirektør Finans/Økonomi, tlf: 41 53 32 60