Stor tro på NorgesGruppen

Leverandørene tror NorgesGruppen er den dagligvareaktøren som kommer til å øke sin markedsandel mest i 2007.
07. november 2006

Et klart flertall av deltakerne på DLFs høstmøte (Dagligvareleverandørenes forening) mener at NorgesGruppen er den aktøren som kommer til å øke sin markedsandel mest i 2007, skriver Dagligvarehandelen.

Hele 44,4 % av deltakerne mente at NorgesGruppen kommer til å øke mest i løpet av neste år. Selv om det ikke er en statistisk representativ undersøkelse så er det hyggelig for NorgesGruppen at bransjen har stor tro på selskapet.

Satsning på økologi
Den økologiske trenden ser ut til å fortsette. Undersøkelsen viste også at 66% av deltakende dagligvareleverandører mente at økologi er et veldig viktig, eller delvis viktig satsningsområde for sin bedrift.

Se også:

www.dagligvarehandelen.no