Støtte til Landbruket

Norske bønder produserer kvalitetsvarer for norsk dagligvarehandel. Våre kunder – forbrukerne – ønsker mer av det bøndene produserer....
20. mai 2014

..."mer storfekjøtt, mer lammekjøtt, mer frukt og bær", sa Torbjørn Johannson, styreleder i ASKO og konserndirektør i NorgesGruppen under et arrangement utenfor Stortinget i regi av Norges Bondelags i dag.

Videre sa han:

"Storting har vedtatt at matproduksjonen skal økes. Befolkningsveksten framover vil sette ytterligere krav til dette. Også vi i dagligvarehandelen støtter vedtaket om å øke norsk matproduksjon.

Et samlet Storting står også bak ønsket om et aktivt landbruk over hele landet. Landbruket er en av forutsetningene for å opprettholde bosettingen i mange norske bygder. – Dette støtter også vi.

Det norske kulturlandskapet, den norske modellen med familiedrevne bruk, og bosettingen i distriktene handler også om hva slags Norge vi ønsker i framtiden. Det handler om bøndenes inntekter, men også om mye mer.

Bøndene skal ha honnør for den effektivitetsøkningen dere kan vise til og vi har respekt for den jobben dere gjør.

Skal vi nå målene om økt produksjon og et aktivt landbruk over hele landet, erkjenner vi at det har en prislapp.

Årets landbruksoppgjør skaper debatt om virkemidlene det legges opp til egentlig bygger opp under Stortingets ønsker om økt produksjon og landbruk over hele landet. – Vi forstår tvilen og mener at debatten er tvingende nødvendig. Det må bli en klarere sammenheng mellom mål og virkemidler i norsk landbrukspolitikk.

Det skal være en framtid for den norske bonden – vi i handelen og norske forbrukere vil ha mer av det dere produserer", avsluttet Johannson.

 

Henvendelser og spørsmål, ta kontakt med:

Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk, mob. 913 35 104