Støtter flomofrene i Pakistan

Gjennom organisasjonen Leger uten Grenser støtter NorgesGruppen flomofrene i Pakistan.
20. august 2010

Leger Uten Grenser var allerede til stede i Pakistan da katastrofen skjedde, og har jobbet for flomofrene siden dag en. Hjelpeorganisasjonen driver ni mobile klinikker, i tillegg til å støtte sykehus og jobbe for å sikre rent drikkevann til de rammede.

Hver dag distribuerer Leger Uten Grenser 480 000 liter rent vann. Så langt har organisasjonen utført over 14 000 medisinske konsultasjoner og delt ut nødhjelpsartikler til over 60 000 mennesker.

100 internasjonale og 1200 pakistanske hjelpearbeidere jobber for Leger Uten Grenser i de flomrammede områdene.

- Vi står overfor en katastrofe av grusomme dimensjoner. Den sjenerøse støtten fra NorgesGruppen er uvurderlig i vår kamp for å redde liv og forebygge epidemier blant de flomrammede, sier Patrice Vastel, generalsekretær i Leger Uten Grenser. nødhjelpsarbeidet etter jordskjelvkatastrofen.

Les mer om nødhjelpsarbeidet på www.leger-uten-grenser.no