Til inntekt for folkehelsa

De siste fem årene har KIWI dratt i gang tre ulike helsekampanjer som alle har hatt samme effekt: lavere priser og økt konkurranse på sunnere matvarer.
23. november 2012

Når vi samtidig vet at dette passer som hånd i hanske med rådende politikeres ønsker og ambisjoner, så kan jeg ikke se dette som annet enn positivt, skriver NorgesGruppens kommunikasjonssjef Kine Søyland i et innlegg i siste utgave av Dagligvarehandelen.

Det fins helt sikkert dem som mener at priskampanjene, eller ”momskutt”-kampanjer, som KIWI har valgt å kalle det, ødelegger bruttoen, hemmer innovasjon eller fokuserer på matvarer som egentlig ikke er fullt så sunne som man vil ha det til. Jeg mener at dette i det store og det hele er smålige argumenter. Som følge av KIWIs momskutt på frukt og grønt i 2007, sank prisene på varegruppen så drastisk i hele markedet at det var merkbart på Statistisk sentralbyrås matvarepris-målinger. Da snakker vi ikke lenger om én kjedes kjappe gevinst på en god idé, men en vesentlig endring som kommer forbruker til gode, uavhengig av kjede.

Neste moms-stunt fra KIWI kom våren 2011. Da hadde hele dagligvarebransjen i lengre tid vært i dialog med Helsedirektoratet  om hvordan en kampanje for å øke forbruk av nøkkelhullsmerkede produkter best kunne utformes, slik at den også ville fungere i butikk, der varene tross alt blir solgt. (Et initiativ til samarbeid som for øvrig er eksempel til etterfølgelse). Alle kjeder ble invitert og involvert og hadde dermed like muligheter til å gjøre noe ekstra ut av kampanjen. Den som valgte å gjøre det var imidlertid KIWI. Ved å kutte prisene tilsvarende momsen på alle nøkkelhullmerkede produkter, så økte salget med 22 prosent. Også her fulgte mange av de øvrige kjeder etter og kuttet prisene, slik at forbrukeren til syvende og sist ble vinneren – selv om dette også var god butikk for initiativtakeren, som seg hør og bør.

Det ferskeste stuntet fra KIWI kom i oktober i år, da kundene våknet til store plakater og riksdekkende annonser med budskap om at KIWI kutter prisene tilsvarende momsen på alle økologiske varer. Også dette en kampanje helt i tråd med myndighetenes ønsker. Dagens regjering har  mål om 15 prosent økologisk landbruk og forbruk innen 2020. Igjen tar KIWI dem på ordet og handler. Og nok en gang lar ikke resultatene vente på seg. Nå, en måned etter lansering, viser tallene en vekst på formidable 56 prosent når det gjelder salg av økologiske varer i KIWI. I denne kampanjen, som i de to andre, viser det igjen at det fungerer å kutte prisene. Gjør man det, så kjøper folk mer av det som er bra for dem. Og atter en gang følger konkurrentene etter og kutter prisene, slik at alle dagligvarekundene kan nyte godt av lavere priser på en varegruppe det er ønskelig at vi kjøper mer av.

Avslutningsvis et litt ”kuriøst” poeng: Konsekvensen av kampanjene og konkurransen blir faktisk, litt satt på spissen, at dagligvarebransjen blir den som sørger for å oppfylle målene til myndighetene. Når kommer myndighetene etter og sørger for ”momskutt” i virkeligheten? Venstres alternative statsbudsjett peker i riktig retning, men er foreløpig kun et forslag. KIWIs kampanjer er bevis på at det virker.

PS. Til og med Yngve Ekern i Aftenposten, som sjelden har noe godt å si om dagligvarebransjen,  klapper for  KIWIs økologi-kampanje på Twitter.  Slå den!

Innlegget sto på trykk i Dagligvarehandelen 23. november 2012