Sertifisert etter mattrygghetsstandard

Som en av de første EMV-leverandørene i Skandinavia er UNIL og Norsk Polar sertifisert etter mattrygghetsstandarden ISO 22000:2005, som betyr at standardens krav er tilfredsstilt.
17. juni 2014

- Verifisering gjennom en ekstern og standardisert sertifiseringsordning forsterker arbeidet vårt med mattrygghet og produktkvalitet, sier Madelene Brogren Lid, kvalitetssjef i UNIL.
Jeg er stolt av det vi har prestert, og vi har nå et inspirerende utgangspunkt for å utvikle vårt kvalitetsarbeid videre, sier Madelene videre.

Kvalitetsdirektør Inge Erlend Næsset i NorgesGruppen er godt fornøyd med hvordan UNIL og Norsk Polar har gjennomført prosjektet.
- Med denne sertifiseringsprosessen har UNIL lagt et solid grunnlag for videre forbedringsarbeid, sier Næsset, som legger til at det stilles høye krav til mattrygghet og produktkvalitet i alle selskaper innenfor NorgesGruppen.

Kvalitetsavdelingen i UNIL består av administrerende direktør Bjørn Larsen, Kvalitetssjef Madelene Brogren Lid, Elin Ilebekk, Rafal Andreassen, Kristin Brekken, Christine Meyer, Sigurd Elseth, Grete Norgård, Silje Linevik, Bjart Th. Pedersen.