Utviklingen på matvarepriser

I temabilaget "Matsikkerhet" uttaler konsernsjef Sverre Leiro seg om hans syn på utviklingen av matpriser.
18. februar 2011

Avisen "Matsikkerhet" utgis med Dagens Næringsliv, og i siste utgave (februar 2011) blir Sverre Leiro spurt om hvordan han tror utviklingen på matvarepriser vil bli framover.

Til avisen uttaler Leiro blant annet:

- Jeg forventer at matprisene i Norge vil bli svakt stigende, mens prisutviklingen internasjonalt vil være langt mer urolig, slik vi har sett de siste årene.

Leiro påpeker at råvareproduserende land i sterkere grad vil etterspørre egen mat, og mener norsk selvforsyningsgrad bør opp på et høyere nivå enn i dag.

Om den nye landbruksmeldingen som kommer uttaler Sverre Leiro:

- Hvis meldingen kan gi svar på landbrukets strukturutfordringer og bidra til at norsk råvare i større grad blir internasjonalt konkurransedyktig enn i dag, tror jeg aktørene i matvarekjeden vil legge seg offensivt i selene for å sikre norsk matproduksjon framover.

Les hele saken her.