Vekst i salget av økologisk mat

NorgesGruppen økte salget av økologiske varer med 27 % i 2014.
06. februar 2015

I 2013 hadde NorgesGruppen en vekst i omsetningen av økologiske varer på 34 %. KIWIs momskuttkampanje var en av forklaringene.

I 2014 økte NorgesGruppen omsetningen av økologiske varer med 27,4 %, sammenlignet med 2013. Økende interesse blant forbrukerne og større utvalg av økologiske produkter, kan forklare at den positive utviklingen fortsetter.

 – Vi ser at det fremdeles er en kjernemålgruppe som er opptatt av økologi som ikke er veldig stor, men vi ser en gryende interesse utenfor kjernemålgruppen som handler flere økologiske varer, sier fagsjef Etisk handel Line Wesley-Holand.

NorgesGruppen har god vekst innenfor alle kjedene. KIWI er den kjeden i NorgesGruppen som har størst omsetning på økologiske varer, mens Meny kan vise til størst vekst i 2014.

 – I 2007 hadde vi rundt 400 økologiske produkter og nå har vi omkring 950 produkter. Vi har en god utvikling som vi er fornøyde med, sier Wesley-Holand.

Grønnsaker, barnemat og melkeprodukter de største varegruppene
Grønnsaker er den største varegruppen i salg av økologiske varer, og har en vekst på 23,7 %. Barnemat har en vekst på 43,1 %, og er i dag den nest største varegruppen innen økologi.

Også melk, egg og frukt er store kategorier innen økologi med vekst på henholdsvis 13,5%, 30,9% og 44,7%.

Kontaktperson:
Daniel Sellevoll
Kommunikasjonsrådgiver
tlf: 95971597