Vi bruker kun bærekraftig biodrivstoff

Vi bruker kun bærekraftig biodrivstoff

Elektriske og hydrogendrevne lastebiler står øverst i NorgesGruppens drivstoffhierarki og viser våre prioriteringer. Mens vi venter på 0-utslippsbiler har vi tro på at bærekraftig biodrivstoff er et skritt på veien.
03. mai 2018

Biodrivstoff er komplisert og kan fremstilles av en rekke ulike råvarer. Noen råvarer gir bedre klimautbytte enn andre. I Norge er palmeolje det mest brukte råstoffet, et råstoff hvor utvinningen kan innebære avskoging, naturødeleggelse og økte klimagassutslipp. Bruken av biodrivstoff er derfor omdiskutert og kritisert av ulike miljøorganisasjoner.

I NorgesGruppen har vi laget et drivstoffhierarki som viser våre prioriteringer på området. Aller helst ønsker vi å bruke elektriske og hydrogendrevne biler i vår distribusjon, men har tro på at bærekraftig biodrivstoff er et godt alternativ og et steg i riktig retning i mellomtiden. Vi bruker fornybart drivstoff i distribusjonen vår når det er tilgjengelig og var de første i verden til å ta i bruk bioetanol i vår distribusjonsvirksomhet. Biodiesel basert på tallolje og biogass er andre typer drivstoff som vi også benytter i vår distribusjonsvirksomhet. Nederst i vårt drivstoffhierarki er fossilt drivstoff – et drivstoff som skal utfases innen 2020.

NorgesGruppen jobber kontinuerlig med å utvikle både elektrisk og hydrogendrevet distribusjonsbiler samt en rekke andre tiltak for å effektivisere distribusjonen og minimere utslipp.