Vil vurdere tilsynets varsel nærmere

NorgesGruppen har i dag mottatt Konkurransetilsynets varsel om vedtak - ileggelse av overtredelsesgebyr - og vil vurdere eventuelle videre tiltak.
23. april 2013

Denne saken dreier seg om hvorvidt NorgesGruppen skulle varslet Konkurransetilsynet på forhånd knyttet til transaksjonen som ble godkjent 19. oktober 2012.

NorgesGruppen mener at saken knyttet til at Lagopus Eiendomsforvaltning AS overtok eiendomsporteføljen og leiekontraktene til ICA Maxi var en lovlig transaksjon. Det ble gjort en grundig undersøkelse på forhånd med den konklusjon at NorgesGruppen kunne overta en del av leiekontraktene fra Lagopus. Denne overtakelsen av leieforholdene er ikke kjøp av bedrift og dermed ikke meldepliktig. Konkurransetilsynet har vært informert jevnlig om transaksjonens fremdrift fra april 2012.

Konkurransetilsynets oppfatning er i så måte en nytolkning av loven, siden det i over 20 år har vært oppkjøpskontroll (fusjonskontroll) i Norge uten at noen har hevdet at det å overta en leiekontrakt er bedriftskjøp.

NorgesGruppen vil nå gå nærmere inn i Konkurransetilsynets varsel og vil gi sitt svar innen fristen 27. mai.

Kontaktperson: Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf. 41516500

Bakgrunn
- 27. april 2012 kjøpte Lagopus Eiendomsutvikling AS eiendomsporteføljen og leiekontraktene knyttet til stormarkedskonseptet ICA Maxi. Lagopus inngikk intensjonsavtaler med en rekke detaljhandelsaktører som Meny, Elkjøp, Sparkjøp og Jula om å inngå leieforhold i lokalene etter ICA Maxi-forretningene. 
- Lagopus er en gruppering bestående av eiendomsaktørene Solist AS og Profiér Eiendom AS, samt NorgesGruppen Eiendomskapital AS og investeringsselskapet Guardian Capital AS.
- NorgesGruppen ønsket å etablere Meny-butikker i nær halvparten av lokalene. Øvrige lokaler vil bli disponert av de andre handelsaktørene i grupperingen, eller klargjort for nye leietagere.