Årsresultatet 2010: Et nytt godt år for NorgesGruppen

Styret i NorgesGruppen ASA har i dag behandlet årsregnskapet for 2010.
31. mars 2011

" Driftsinntektene i 2010 ble 55 675 MNOK (53 232 MNOK), en økning på 4,6 %.

" Driftsresultat (EBIT) ble 2 105 MNOK (1 828 MNOK). Dette gir en margin på 3,8 % (3,4 %).

" Resultat før skatt i 2010 ble 1 866 MNOK (1 587 MNOK), en økning på 17,6 %.

" Resultat etter skatt i 2010 ble 1 411 MNOK (1 172 MNOK), en økning på 20,4 %.

NorgesGruppen forbedret også i 2010 driftsinntektene og resultatet. Marginene er også forbedret fra 2009. Forbedringen i margin skyldes blant annet mer effektivitet i drift av ASKOs lagre og økt kostnadsfokus i hele konsernet. På tross av skjerpet konkurranse har NorgesGruppen hatt en god organisk vekst. Oppgraderinger av butikker og nyetableringer, gode konsepter og nye kunder over engros har medført salgsvekst. Samtidig har konsernet gjennomført betydelige langsiktige investeringer.

Konsernets bokførte egenkapital var pr. 31. desember 2010 på 9 162 MNOK, mot 8 165 MNOK ved utgangen av 2009. Egenkapitalandelen var 36,6 %, sammenlignet med 36,9 % ved utgangen av 2009.

- Ved denne tiende og siste resultatfremleggelsen, er det viktig for meg å takke alle ansatte og samarbeidspartnere av NorgesGruppen ASA for et godt samarbeid gjennom mange år. Til grunn for et godt resultat i en bransje preget av lave marginer er det godt samspill som er nøkkelbegrepet for suksess og fremgang i markedet. Jeg er trygg på at samspillet blir ivaretatt i NorgesGruppen fremover, sier avtroppende konsernsjef Sverre Leiro.


Resultatrapporten for 2010 følger vedlagt.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Per Roskifte, Konserndirektør Informasjon og Samfunnskontakt, tlf: 41 51 65 00
Sverre R. Kjær, Konserndirektør Finans/Økonomi, tlf: 41 53 32 60

Se også:

Årsregnskap 2010 for NorgesGruppen(pdf)