Gode resultater for NorgesGruppen

NorgesGruppens halvårsresultat 2010 er klart.
26. august 2010

Styret i NorgesGruppen ASA har i dag behandlet regnskapet for første halvår 2010.

- Driftsinntektene i første halvår 2010 ble 26 796 MNOK (25 468 MNOK), en økning på 5,2 %.
- Driftsresultat før av- og nedskrivninger og inntekt på investering i tilknyttede selskaper (EBITDA) ble 1 603 MNOK (1 388 MNOK), en økning på 15,5 %.
- Resultat før skatt 1. halvår ble 933 MNOK (776 MNOK), en forbedring på 20,2 %.

Konsernets bokførte egenkapital var pr. 30. juni 2010 8 478 MNOK, mot 8 165 MNOK ved utgangen av 2009.

Resultatrapporten for første halvår 2010 finner du som vedlegg under artikkelen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Per Roskifte, Konserndirektør HR og Samfunnskontakt, tlf: 41 51 65 00
Sverre R. Kjær, Konserndirektør Finans/Økonomi, tlf: 41 53 32 60

Se også:

Halvårsregnskap_2010(pdf)