Forfallsprofil

NorgesGruppens langsiktige opplåning består av obligasjonslån og bankfasiliteter. I nedenstående graf vises tilbakebetalingsprofilen på obligasjonslån og trukne og utrukne bankfasiliteter pr. 31.12.2023 i millioner.

 

Lånestruktur 31.12.23.png

For mer informasjon om finansiell risikostyring, herunder forfallsstruktur, se note til årsregnskapet.