Målet vårt er lønnsom og bærekraftig vekst

Målet vårt er lønnsom og bærekraftig vekst

God utvikling i et tøft marked

 God utvikling i et tøft marked

Alle våre kjeder styrker sin markedsposisjon, og samlet er vi vekstvinner første halvår. - Et tøft marked der alle vil inn preges av lav vekst, og vi er derfor veldig fornøyd med en vekst som er ett prosent høyere enn markedsveksten, sier konsernsjef Runar Hollevik. Vi får god effekt av de investeringene som er gjennomført for mer effektiv drift, og lønnsomheten styrkes samtidig med at vi gir kundene billigere og bedre handleopplevelser, sier Hollevik.

Les mer