Målet vårt er lønnsom og bærekraftig vekst

Målet vårt er lønnsom og bærekraftig vekst

Bedre handleopplevelser bidrar til lønnsom kundevekst, og vi fortsetter å investere for framtiden

Bedre handleopplevelser bidrar til lønnsom kundevekst, og vi fortsetter å investere for framtiden

I 2019 hadde NorgesGruppen god kundevekst, og driftsinntektene økte med 2,7 mrd. kroner. God kostnadskontroll i alle virksomheter bidro til fortsatt stabil lønnsomhetsutvikling i et matmarked preget av lav vekst. Selskapet økte investeringene, og tok nye, viktige steg innen bærekraft. Stabil og effektiv matvareforsyning er svært viktig i dagens hverdag, en tid som er preget av tiltak for å begrense spredning av korona-viruset.

Les mer